”Det vanligaste är allergier”

Läs hela chattet med Åke Bergman, professor i miljökemi

NYHETER

   Åke Bergman säger: Hej, här är jag.

TRex säger: Vilka är de vanligaste gifterna man får in i kroppen?

   Åke Bergman säger: Alkohol och nikotin och polycykliska kolväten från t ex förbränning...

AeT säger: Hur undviker man att få i sig farliga gifter?

   Åke Bergman säger: Följ Livsmedelsverkets råd när det gäller mat. Undvik droger. Och när det gäller miljögifter, undvik fet fisk från t ex Östersjön.

shahla säger: Var kan man gå för att testa sig och vad gör man åt saken, det vill säga den upptäckta giftet?

   Åke Bergman säger: Sjukvården gör inte den typen av tester idag. Man kan egentligen inte göra något åt saken i efterhand. Ät varierad kost!

toxic säger: Kan de här gifterna överföras till barn vid ev gradviditet?

   Åke Bergman säger: Ja. Många av miljögifterna överförs både under graviditeten och med bröstmjölken.

JIlu säger: Kan man inte gå till någon privat vård för att göra dessa tester?

   Åke Bergman säger: Om man vet exakt vilket gift man vill testas för kan man vända sig till kommersiella laboratorier. Det är mycket dyrt. Jag trar kostnaden kan ligga kring 10 000 kr för bromerade flamskyddsmedel.

miljöboven säger: Vilken är enligt dig den största miljöboven?

   Åke Bergman säger: Ett samhälle som inte reagerar ansvarsfullt på de hot som kemikalierna utgör. Sverige gör det i många stycken, men det finns en rad länder som har en mer liberal syn på spridningen av kemikalier i miljön.

Pontus säger: Någon plats i Sverige, där man råkar ut för flest gifter?

   Åke Bergman säger: Jag kan inte peka ut nåt särskilt område i Sverige.

toxic säger: I vilken typ av matgrupp finns mest gifter?

   Åke Bergman säger: Utan tvekan i fet fisk, generellt.

toxic säger: Vilket gift är farligast att bära på?

   Åke Bergman säger: De ämnen som har högst giftighet, dvs dioxiner. Tex TCDD som Lukasjenko förgiftades av. Det finns mycket låga halter av dioxiner i vissa livsmedel, som i fet fisk.

Otis säger: Vad kan man få för skador om man exponeras för miljögifter?

   Åke Bergman säger: En vuxen människa utvecklar normalt inte sjukdomssymptom genom intag av miljögifter i föda (dock KAN det medföra cancer eller allergier). Risken ligger i att foster och nyfödda får effekter.

eva säger: Vems ansvar är det om man exponeras av gifter i tex skola och lägenheter? Hur kan man själv märka om man utsätts för det i tex lägenhet?

   Åke Bergman säger: Ansvarsfrågan ligger utanför min kompetens. Upplever man en hälsoeffekt som kan knytas till platsen så kan man misstänka att det finns en kemikalieeffekt. Det vanligaste är allergier.

säger: Hur mycket ska vi oroa oss för larmen om gifter och cancerframkallande ämnen i hårvårds- och stylingprodukter?

   Åke Bergman säger: Vi ska inte oroa oss allt för mycket. Men, här gäller det kemikalier som tyvärr ofta är dåligt karakteriserade. Mycket mer kunskap behövs.

toxic säger: finns det nånting som vi vanliga Svenssons gör, som vi inte är medvetna om är en miljöbov?

   Åke Bergman säger: Möjligen att vi inte återvinner kemikalieprodukter, som färg och lack, varor som tv-apparater och datorer, inte heller läkemedel. Kvinnor som använder östrogenplåster ska inte slänga dem i toaletten.

ospep säger: Hej. Finns det någon anledning att testa sig om man mår bra??

   Åke Bergman säger: Nej! Njut av livet.

   Åke Bergman säger: Hej då. Tack för alla frågor/Åke

ARTIKELN HANDLAR OM