Satt sex år för mord - släpptes

NYHETER
Rentvådd - efter sex år.

Hon satt sex år i fängelse för att ha mördat sina två barn.

I går släpptes Donna Anthony, 31, sedan det visat sig att hon är oskyldig.

1998 dömdes Anthony till livstids fängelse för att ha kvävt sina två barn till döds. Åklagaren fick stöd av barnläkaren professor Roy Meadow. Men Anthony fick överklaga sin dom sedan det visat sig att Meadow haft fel i andra fall.

I går friades hon, sedan det

visat sig att sonens dödsfall troligen hade naturliga orsaker.

Christoffer Bjäreborn