Hjärtsjukdomarna som dödar idrottare

Så kan du kontrollera ditt barn

NYHETER

Fyra barn, bara i år, har avlidit i plötslig hjärtdöd i samband med idrott.

– Det finns all anledning att vara försiktig om man har hjärtproblem i släkten, säger Bengt O Eriksson, professor i barnkardiologi.

Om du har ett friskt barn, och inga hjärtsjuka personer i släkten finns ingen anledning till oro. Däremot ska du vara försiktig om släktingar har avlidit av plötslig hjärtdöd.

– Långt-QT-syndrom är en ärftlig sjukdom som finns i sex olika varianter. Den är mycket vanlig i Italien men finns också här hos oss, säger Bengt Eriksson.

EKG och ultraljud

En annan vanlig sjukdom som går i arv till barnen är kardiomyopati. Dock kan båda dessa sjukdomar upptäckas med EKG och ultraljud.

– Har man dessa sjukdomar i släkten ska barnet undersökas regelbundet. En del barn utvecklar inte sjukdomen förrän de blivit gamla nog att idrotta, säger Eriksson.

Han säger också att undersökningarna av barnen ska ske vid en barnklinik där kunskapen om dessa hjärtsjukdomar finns.

– Det är inte bara att ta ett EKG, man måste kunna tyda det också säger han.

Träna inte med feber

När det gäller träning när man är sjuk är det allmänt känt att man ska avstå vid feber. Eriksson säger att tidigare diagnosticerades många fall felaktigt som hjärtmuskelinflammation, när det i själv verket rörde sig om ärftliga hjärtsjukdomar.

– Risken är inte så stor men man ska inte träna om man känner sig sjuk. När man frisknat till ska man starta lugnt och inte försöka ta igen vad man missat. Det är vansinnigt, säger han.

Dödsfall kunde ha undvikits

Problemet med barn som dör i ärvda dödliga hjärtsjukdomar kommer sig delvis av att vuxenläkare inte tänker på att deras patienter har barn.

– Vi har tittat i journaler för patienter med hjärtmuskelsjuka och det stod inget i dem om patienterna hade barn. Hade dessa barn undersökts hade vi kunnat undvika några dödsfall, säger han.

Bengt Eriksson vill dock inte skrämma några föräldrar.

– Även om ett barn av 500 har kardiomyopati innebär det också att det finns 499 friska barn.

Fakta: dödliga hjärtsjukdomar

Therese Holmbergt