Grattis...Marianne Nivert, 64

Du föreslås bli ny ordförande för Rädda Barnen

NYHETER

-Tack, jag är hedrad.

Har du varit engagerad i Rädda Barnen

tidigare?

-Ja, jag har varit medlem länge och har alltid sympatiserat med Rädda barnen och stött dem i olika sammanhang.

Hur ser du på frivilligorganisationers roll i Sverige?

-Det är väldigt viktigt att svenskar engagerar sig för olika saker som man känner varmt för.

Vilken är den viktigaste uppgiften för Rädda Barnen?

-Det är att säkerhetsställa att barn har det bra. Och naturligtvis se till att hjälpa där barn behöver hjälp, både i Sverige och utomlands.

Behåller du ditt uppdrag som styrelseordförande för Posten?

-Ja, det gör jag. Men jag kan inte ställa upp som ordförande i Rädda Barnen förrän 2006 eftersom jag kommer att avveckla en del andra uppdrag.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

-Jag hoppas att kunna göra något bra av mitt uppdrag som ordförande för Rädda Barnen.

Karin Östman