Allt fler unga får förtidspension

NYHETER

Allt fler yngre förtidspensioneras.

Medan 40-talisterna väljer att arbeta längre så ökar sjukfrånvaron och förtidspensioneringen bland dem som fötts på 1950- och 1960-talet, skriver socialförsäkringsutredningens ordförande Anna Hedborg och utredningssekreterare Hans Olsson, på DN Debatt.

Bland dem som var mellan 35 och 54 år ökade sjukfrånvaron och förtidspensioneringen med nästan 50 procent mellan 1994 och 2004, enligt nya siffror.

Den starkt växande alkoholkonsumtionen, hårdare krav och hot om uppsägning kan vara några orsaker till utvecklingen, tror artikelförfattarna.

TT