Dödligt virus spritt till 4 000 lab i världen

Finns nedfruset i Sverige

NYHETER

Viruset som kallades "Asiaten" dödade fyra miljoner människor innan det försvann för nästan 40 år sedan.

Av misstag finns nu levande exemplar av det mycket smittsamma viruset på 4 000 laboratorier runt om i världen.

De som är födda efter 1968 har inga antikroppar att försvara sig med om en ny epidemi skulle bryta ut.

Epidemien som dödade nästan fyra miljoner människor runt om i världen bröt ut 1957.

Elva år senare hade den klingat av.

Men exemplar av viruset har funnits kvar och nu har det spridits till laboratorier världen över av företaget The College of American Pathologists, rapporterar BBC.

Det följde med när företaget under några månader skickade ut testpaket för virussjukdomar.

Finns i Sverige

När företaget upptäckte misstaget kontaktade de alla de 4 000 labben, 61 av dem utanför USA, och uppmanade personalen att förstöra testpaketen.

Viruset är välkänt för många som minns "Asiaten"-epidemin som även härjade i Sverige.

Och det finns fortfarande här, väl övervakat.

- Vi har inte fått det från det amerikanska företaget, vi har det kvar det själva, säger Annika Linde, chef för Smittskyddsverkets virusavdelning, till aftonbladet.se.

- Det ligger väl nedfruset och får bara inte användas utanför säkerhetslaboratoriet.

Anledningen till att man sparar virus är bland annat att de kan komma till användning när man ska göra vaccin.

Om "Asiaten" infekterar en enda person kan det att sprida sig mycket snabbt.

Inga antikroppar

- Det kan smitta uppskattningsvis halva världens befolkning, de som är födda efter 68 och inte har några antikroppar mot viruset, säger Annika Linde.

- Men skulle det slippa lös så är det ganska lätt att göra vaccin emot det. Lättare än att göra ett mot fågelinfluensan, till exempel.

Annika Linde säger att företaget som skickade ut testpaketet gjorde det med avsikten att laboratorier runt om i världen skulle få möjlighet att testa om de kan diagnosticera gamla virus.

- Fast de glömde bort att det kunde smitta.

Reglerna ska ändras

Doktor Klaus Stohr på WHO, Världshälsoorganisationen, säger till BBC att företaget som skickat ut testerna handlat helt enligt amerikanska regler men att de nu ska ses över och revideras.

Om smittrisken säger han:

- Den anses vara låg men så länge viruset finns där ute så är det tänkbart att laboratoriepersonal kan bli smittad.

För att förhindra att viruset blir använt av terrorister skickade The College of American Pathologists uppmaningarna om att förstöra det innan man offentliggjorde vad som hänt.

Så överlever influensavirus

Kroppen kan bli immun mot virus av antikroppar man får när man varit sjuk eller genom vaccin. Men virus överlever genom att på ett avgörande sätt ändra sin genuppsättning.

Simone Söderhjelm