Påven vilar intill drottning Kristina

Marmorgraven placerad ett par meter från Kristinas

NYHETER
Drottning Kristina.

Påven vilar alldeles intill drottning Kristina - svenskan som abdikerade från tronen och avled i Rom 1689.

Johannes Paulus II:s marmorgrav har placerats i en alkov till höger om huvudaltaret i mittskeppet i Sankt Peterskyrkan. Kristinas grav ligger bara ett par meter bort.

Påven skrev i sitt testamente att han ville bli begravd på marknivå i en enkel grav.

Kristina övergick i hemlighet till katolicismen i december 1654, några månader efter att hon abdikerat.

Ett år senare gjorde hon sitt intåg i Rom.

(Aftonbladet)