Låg med lärarinnan - fick urdåliga betyg

Eleven har nu blivit pappa

NYHETER

NEW YORK

Det hjälpte inte att den sjuttonårige eleven hade sex med sin lärare. Han fick dåliga betyg i alla fall.

Nu har han dessutom blivit pappa till hennes barn - mot sin vilja.

I tio månader hade pojken ett intensivt kärleksförhållande med sin lärarinna på en specialskola i Queens i New York - 25-åriga Rhianna Ellis. De sågs minst fyra gånger i veckan och hade sex.

Det hjälpte föga vad gällde artonåringens betyg.

Ellis gav honom 65 i samhällskunskap som hon undervisade i. Det är bara knappt godkänt.

Kom alltid för sent

Men enligt den skolrapport tidningen New Post tagit del av tyckte artonåringen inte att det var så pjåkigt, särskilt med tanke på att han aldrig gjorde läxor, fick underkänt på alla prov och alltid kom för sent till lektionerna.

Till slut ville han ändå avsluta relationen med Ellis.

Födde en son

Hon krävde en sista svängom i sitt eget hem och det gick pojken med på.

Några månader senare fick han veta att älskarinnan hade blivit med barn.

Enligt skolledningens utredning blev pojken mycket upprörd och krävde att Ellis skulle göra abort. Det lovade hon också att göra.

Men för två månader sedan födde hon parets son.

Per Bjurman