Kalmars SSU får betala 440 000

NYHETER
1996-1999 var ungdomsminister Lena Hallengren ordförande i SSU-distriktet i Kalmar.

SSU-distriktet i Kalmar län erkänner att det har förekommit stora brister i hanteringen av medlemsregistren och medlemsavgifterna.

Kalmardistriktet ska nu betala tillbaka 440 000 kronor till regionförbundet i Kalmar län som fördelar bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna. Beloppet motsvarar enligt SSU-distriktets beräkningar de felaktiga bidragen under åren 2000-2005.

TT