Helge Fossmo var på sjukbesök

Fel i artikel – var inte på permission

NYHETER

Vi uppgav i gårdagens tidning att Helge Fossmo hade permission. Det är fel. Permission får han tidigast om fyra år.

Helge Fossmo var på sjukbesök i Örebro.

Aftonbladet