Männen vann tvisten om potensmedlet Viagra

NYHETER

De svenska männen tog hem segern i kampen om potensmedlen Viagra, Cialis och Levitra.

Preparaten ska finnas med på listan över subventionerade läkemedel.

Kammarrätten i Stockholm avgjorde på fredagen den segslitna tvisten mellan Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och läkemedelsföretagen bakom preparaten.

Domstolen upphävde underinstansernas tidigare avgöranden. LFN och därmed ytterst skattebetalarna står för dagen som förlorare.

Gäller svår ED

Kammarrättens beslut innebär att Viagra, Cialis och Levitra ska ingå i läkemedelsförmånerna för patienter med diagnosen svår erektil dysfunktion (ED) oavsett bakomliggande sjukdom. Läkare med specialistkompetens i urologi ska skriva ut preparaten med möjlighet för patientens ordinarie läkare att förnya receptet.

– Domen är klar och tydlig. Kammarrätten har snävat in när den säger att subventionerna bara ska gälla män med svår ED och inga andra. Men sedan är det en komplikation hur man ska bedöma vad som är svår ED, säger Anna Märta Stenberg som är ställföreträdande generaldirektör vid LFN.

Överklagande oklart

Nämnden har ännu inte tagit ställning till om domen kommer att överklagas.

– Men det finns behov av ett auktoritativt uttalande från Regeringsrätten i frågan, anser Stenberg.

Kammarrätten har vidare beslutat att läkemedelsföretagen, inom två år från det att domen vunnit laga kraft, ska redovisa till LFN hur medlen används i klinisk praxis.

Domstolen bestämmer också priset på preparaten till 237 kronor för förpackningar om fyra tabletter. En dubbelt så stor förpackning ska kosta 483 kronor.

I slutet av juni förra året beslöt länsrätten i Stockholm att tre aktuella potensmedlen skulle subventioneras för patienter med exempelvis högt blodtryck eller diabetes. Preparaten var bland dem som lyftes ur subventionssystemet i april 2001 sedan läkemedelskostnaderna skenat i höjden. Länsrättens dom överklagades av LFN som sedan hösten 2002 är den myndighet som beslutar om vilka läkemedel som ska subventioneras.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM