Fria sprutor till narkomaner snart tillåtet

NYHETER

Folkhälsominister Morgan Johansson räknar med att lägga fram ett lagförslag till hösten som innebär att sprutbyte för narkomaner kan bli tillåtet i hela landet.

Till Sveriges Televisions Rapport säger Morgan Johansson att det finns en bred majoritet i riksdagen för förslaget och att den nya lagen teoretiskt kan träda i kraft till årsskiftet.

För närvarande pågår ett försök i Skåne med fria sprutor åt narkomaner.

Redan för två år sedan föreslog regeringens narkotikasamordnare Björn Fries att sprutbyte skulle tillåtas över hela landet. En majoritet av remissinstanserna ställde sig också positiva till förslaget.

Men det är ett omstritt förslag eftersom fritt sprutbyte av kritiker anses underlätta en förbjuden aktivitet, att injicera droger. Samtidigt innebär fria sprutor också rena och smittfria sprutor vilket minskar spridningen av sjukdomar, enligt förespråkarna.

Det viktigaste argumentet för fritt sprutbyte är att det minskar spridningen av hiv och gulsot. Spridningen är klart mindre i Malmöområdet än i Stockholm visade exempelvis Fries utredning.

Dessutom måste missbrukarna ha kontinuerlig kontakt med sjuksköterskor, läkare och kuratorer. Därmed kan de vaccineras mot gulsot, hivtestas regelbundet och få en genomgång av hälsoläget.

Ett krav för att tillåta sprutbyte i ett landsting eller annat avgränsat område kommer vara att sjukvården har tillgängliga avgiftningsplatser och möjlighet att omgående ta hand om missbrukare som vill sluta.

TT