"Sverige lämnar ut till tortyrländer"

NYHETER

Även andra länder än USA skickar misstänkta terrorister till tortyrländer.

Länder som Kanada, Storbritannien och Sverige pekas ut av organisationen Human Rights Watch.

- Regeringarna gömmer sig bakom försäkringar från kända tortyrländer om att inget våld ska förekomma. Försäkringar som är helt värdelösa, säger Human Rights Watch.

Organisationen pekar särskilt ut Syrien, Egypten, Uzbekistan och Jemen som länder där tortyr är en vanligt förekommande metod.

-Regeringar som ägnar sig åt tortyr försöker alltid dölja vad de gör så deras försäkringar kan man aldrig lita på.

Wolfgang Hansson