Sexkund ofta i parförhållande

Fler danska män med partner än ensamma köper sex

NYHETER

Det är en myt att det huvudsakligen är män utan andra möjligheter till sex som går till prostituerade.

Män i parförhållanden köper nämligen sex oftare än ensamma.

Det är också en myt att de prostituerades kunder är samvetslösa män med perversa sexkrav. De flesta sexköpande män vill ha mjukare former av sex.

Det hävdar danska Kunskaps- och förmedlingscentret för socialt utsatta som i den första danska undersökningen i sitt slag har frågat ut 6350 män med hjälp av internet och djupintervjuat ytterligare 20 sexkunder. Resultatet ger en mer nyanserad bild än den gängse i Danmark av vilka män som går till prostituerade och varför de gör det.

Fler säljer sex

Medan antalet prostituerade har ökat på senare år i Danmark har andelen män som köper sex legat stabilt på 14 procent. Och enbart en liten del av dem köper regelbundet sex av prostituerade.

Största delen av sexkunderna, 71 procent, är män i parförhållanden. Var femte av alla sexkunder är gift.

– De allra flesta har köpt sex en eller ett fåtal gånger för att de ville prova på, säger Claus Lautrup, sociolog på centret.

Sex utan förpliktelse anges som främsta orsaker till att man söker upp prostituerade. Men också behov av ömhet gör många män till sexkunder.

Claus Lautrup:

– Överraskande nog visar undersökningen att nästan alla män köper mjukare former av sex.

Unga kommer igen

Särskilt de ensamma männen söker mildare former av sex. De som hellre vill ha hårdare former och rollspel finns bland gruppen gifta – något som tyder på att dessa män inte kan leva ut den typen av sexualitet i sitt förhållande.

Undersökningen visar också att ju yngre en man är när han första gången går till en prostituerad, desto vanligare är det att han fortsätter under resten av livet.

Insatsen mot prostitution bör enligt Claus Lautrup därför också omfatta unga män för att bryta sexköpsmönstret.

– Sexuella mönster grundläggs i unga år, och om unga män vänjer sig vid att köpa sex tidigt blir det för några en del av deras beteendemönster, säger han.

TT-Ritzau

ARTIKELN HANDLAR OM