Utskrivna från psyket får tillbaka sina vapen

Vården har inte rätt att behålla patienters vapen

NYHETER

Personalen på psykiatrins akutintag har ingen laglig rätt att visitera patienter som kommer in.

Av säkerhetsskäl omhändertar klinikerna ändå ofta någon form av vapen som patienter bär med sig.

Och när de psykiskt sjuka skrivs ut har de rätt att få tillbaka sina ägodelar.

Det är inte ovanligt att psykiskt sjuka patienter bär med sig någon form av vapen när de kommer in för att få vård.

Personalen som tar emot dem har inte rätt att visitera dem, varken de som blir tvångsintagna eller de som själva söker hjälp.

Ändå försöker man undersöka om patienten har något tillhygge med sig och man omhändetar det man finner.

Sjukhuset eller mottagningen måste lämna tillbaka allt när patienten skrivs ut.

Även till exempel en kniv, trots att lagen föbjuder att man bär kniv på allmän plats.

Knivförbud

- När de skrivs ut finns det ingen skyldighet för sjukhusen att ta hand om deras saker, säger Helena Silfverhjelm, medicinalråd på Socialstyrelsen.

De kan alltså gå ut från sjukhuset med till exempel en kniv på sig?

- När de kommer ut lyder de under lagen om knivförbud.

Bör läkaren i så fall polisanmäla om en utskriven person går ut ifrån sjukhuset med vapen på sig?

- Ja, det kan läkaren göra. Fast det gäller bara om det är fråga om skjutvapen.

Är lagen som den ser ut ett problem?

- Det har inte kommit till vår kännedom. Jag har inte fått några signaler om det.

Flera tillbud

Olika sjukhus har olika policy för att lösa problemen med säkerhet.

På Östra sjukhusets psykiatri i Göteborg visiterar man om man misstänker att en sjuk person bär vapen men bara efter att ha fått tillstånd av en överläkare, skriver Göteborgs-posten.

Och det kan dröja eftersom de sjuka ofta kommer in på kvällar och nätter när överläkare vanligtvis inte finns på sjukhuset.

Där har man haft flera tillbud där personal varit ytterst nära att bli stuckna med knivar.

På länssjukhuset Ryhov i Jönköping tar man hand om de eventuellas vapen de sjuka har med sig men de får tillbaka dem om de vill efter avslutad vård. Man letar efter föremålen med metalldetektor.

Metalldetektor stoppad

Även i Västerås använde man metalldetektor på en psykiatrisk mottagning för att söka vapen. Det stoppade Socialstyrelsen och hänvisade till grundlagens bestämmelse om skydd för enskildas kroppsliga integritet, skriver GP.

För att komma runt problemet kallar man det nu för säkerhetskontroll istället för visitation.

Martin Grann, chef för Centrum för våldsprevention vid Karolinska Institutet i Stockholm, tycker inte att man med nya lagar kan hindra intagna från att få tillbaka sina ägodelar, även om det är tillhyggen.

- Är de friska nog att gå hem har de rätt till sina grejor. Det skulle vara mycket knepigt ur rättslig synpunkt att stifta lagar bara för psykiskt sjuka, säger han till aftonbladet.se.

I gruppen de psykiskt sjuka är det något fler som begår våldsbrott än bland hela befolkningen i genomsnitt.

- Men de är fortfarande mycket, mycket färre än i gruppen narkotikamissbrukare, eller unga invandrarmän. Då skulle man i så fall stifta en lag för dem, före en för psykiskt sjuka.

Simone Söderhjelm

ARTIKELN HANDLAR OM