S-riksdagsman får sparken från kursgård

Styrelsen har inte längre förtroende för Ola Rask

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
NYHETER

Den socialdemokratiske riksdagsmannen Ola Rask får med omedelbar verkan sparken från jobbet som föreståndare för Rönneberga kursgård.

Styrelsen har inte längre förtroende för honom.

– Vi känner oss lurade, säger skogs- och träfackets ordförande Kjell Dahlström.

Ola Rask blev ett rubriknamn sedan det avslöjats att han haft dubbla löner – dels som vd för byggfackens kursgård Rönneberga – dels som riksdagsledamot.

Men också för att han fått milersättning, trots att han haft tjänstebil, samt att hans son tilldelats en bostad i en av kursgårdens tjänstebostäder, en lägenhet som renoverats för 920 000 kronor.

Ola Rask är såväl förvånad och besviken som oförstående inför det beslut som styrelsen för Rönneberga kursgård tagit bara ett par månader innan han ska gå i pension:

– På de punkter där man har påpekat brister anser jag inte att det finns skäl att dra sådana här slutsatser. Det är klart att ingen är felfri och jag har gjort ett och annat misstag.

– Men styrelse och revisorer borde i så fall ha påpekat detta tidigare för jag har ju varje år haft godkända revisionsberättelser, säger Rask till TT.

Gick bakom ryggen på styrelsen

Rönnebergas styrelse tillsatte i februari en särskild utredning för att granska verksamheten vid kursgården.

Syftet var att undersöka de förmåner och ersättningar som Ola Rask och hans närstående har haft.

På tisdagen kom domen: Ola Rask får sparken.

Styrelsen anger flera skäl:

De dubbla ersättningarna

Ola Rask får pension betald av Rönneberga både för lönen från kursgården och lönen från Riksdagen.

Den dubbla pensionen har sin grund i en överenskommelse träffad med den före detta styrelseföreträdaren för Rönneberga.

Överenskommelsen om dubbla pensioner var okänd för den nuvarande styrelsen.

– Styrelsen ogillar överenskommelsen och har försökt omförhandla pensionen men detta har inte varit möjligt, heter det i pressmeddelandet.

Rask förklarar pensionen med att det var en paketuppgörelse med Byggnads dåvarande ordförande Knut Johansson när Rask arbetat på Rönneberga ett år:

– Den innebär att jag fick vara politiskt aktiv i den utsträckning jag själv ville, jag skulle ha en lön som med automatik följde lönen för förbundssekreteraren på Byggnads och pensionsgrund både för lönen på Rönneberga och mina politiska arvoden.

– Skälet var att när jag jobbat ett år fick jag ett bud om ett annat jobb. Då gav han mig det här budet och det har gällt sedan dess. Det har varit uppe till diskussion även 1998.

Pensionsvillkoren är mycket förmånliga, medger Rask.

– Men det finns inga fallskärmar i det. Skulle jag ha slutat på Rönneberga skulle inbetalningarna ha upphört, säger Rask.

Resorna

– Ola Rask har företagit ett orimligt antal studieresor under de fyra år som granskningsrapporten avser.

Sammanlagt rör det sig om 121 resor under de fyra åren.

Bland resmålen finns bland annat Argentina, Chile och Frankrike, även om de flesta resorna har varit med bil inom Sverige.

Styrelsen har inte varit informerad om resornas omfattning.

Kontokorten

Två kontokort har använts varav det ena varit okänt för styrelsen och inte har attesterats av styrelseordföranden.

– Kostnader har fördelats på olika konton och omföringar av kostnader har gjorts utan sakliga skäl. Redovisningen har skett utan att underlag till konteringen dokumenterats och omföringarna av kostnader har skett för att nå budgetuppfyllelse.

Kvitton saknas på mellan 15 och 20 procent av utläggen.

Styrelsen ska nu rekrytera en ny kursgårdschef.

Den kommer också att skapa en ny arbetsordning för styrelsen, en ny attestordning samt en chefsinstruktion.

Tidigare artiklar

Anders Thoresson, Niklas Bodell