Svensk sjukvård får högt betyg

Ny rapport presenteras

NYHETER

Svensk sjukvård står sig bra i den internationella konkurrensen. Vi har den lägsta spädbarnsdödligheten, hög överlevnad efter hjärtkärlsjukdomar och låg dödlighet i cancer.

Resultaten är genomgående goda. Det gäller såväl tillgång som kvalitet, resultat och effekter. Att de goda resultaten nås med genomsnittliga kostnader betyder att effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemet är hög jämfört med andra länder.

Det är Sveriges kommuner och landsting som i en ny rapport ger den svenska sjukvården höga betyg efter en jämförelse med de 15 ”gamla” EU-länderna, Norge och USA.

Internationella jämförelser

I rapporten redovisas också tre internationella jämförelser som gjorts av forskare och institut i Nederländerna, Kanada och Storbritannien. I två av dessa hamnar Sverige på andra och i den tredje på första plats.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver ledarna för kommunerna och landstingen, Lars Isaksson och Ilmar Reepalu, att den som hävdar att vi ska byta till ett annat sjukvårdssystem har en tung bevisbörda.

”Organisationsförändringar är överskattade som metod för effektivisering. Det har blivit allt mer uppenbart att de leder till energiförluster och organisatorisk stress”, skriver de två som i stället vill satsa de miljarder ett ändrat huvudmannaskap skulle kosta på förbättrad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet.

Rapporten presenteras på torsdagen.

TT