Rätt om dödshjälp

NYHETER

Aftonbladet publicerade fredagen den 15 april en artikel om dödshjälp.

Vid redigeringen skrevs en helt felaktig bildtext om Björn Borg, 85, som intervjuades i artikeln.

Han vill absolut inte dö.

Björn Borg bor i Schweiz, är full av livskraft och njuter av livet.

Han är inte medlem i dödshjälpsorganisationer för att han vill dö, utan för att de ger honom en trygghet att veta att han kan få hjälp att dö om han i slutskedet av livet skulle drabbas av mycket svåra smärtor.

Aftonbladet ber Björn Borg om ursäkt för det obehag den felaktiga bildtexten vållade honom.