Irakkriget kostar på

Bush fick ytterligare 567 miljarder av senaten

NYHETER

Krig kostar pengar. Det börjar de amerikanska skattebetalarna lära sig. Notan för krigen i Afghanistan och Irak överstiger nu 2100 miljarder kronor.

Senaten biföll i natt president Bushs begäran om att ytterligare 567 miljarder kronor ska avsättas för krigföringen och återuppbyggnaden i de bägge länderna.

Per Bjurman