Tullen får lämna tillbaka nätsprit

Lagen oklar gällande köp av alkohol på internet

NYHETER

Hovrätten i Malmö har tvingat tullen att lämna tillbaka ett parti vin till en person som handlat det på internet.

Detta trots att Högsta Domstolen slagit fast att det är förbjudet att köpa alkohol på distans.

Men tullen fortsätter sina beslag – och det kan ta flera år innan rättsläget klarnar.

En av EU:s grundläggande rättigheter är den fria rörligheten av varor. Men den svenska alkohollagen förbjuder köp på distans.

Högsta Domstolen har begärt att frågan ska prövas av EU-domstolen.

En stor grupp internetköpare har fått sin alkohol beslagtagen av tullen, i enlighet med svensk lag.

Men nu har omkring 300 personer fått information om att de kan överklaga beslagen av sin alkohol och 40 har redan gjort det.

I ett ärende har spriten lämnats tillbaka till köparen.

Hävde beslaget

I väntan på EG-domstolens beslut hävde nämligen nyligen hovrätten i Malmö ett beslag med motiveringen att det skulle ta för lång tid innan beslutet kom och rättsläget klarnade.

Det rapporterar Ekot idag.

Eva-Lotta Hedin är brottsbekämpningschef på Tullverket. Hon beklagar att beslaget hann hävas innan begäran om prövning i EG-domstolen kom.

- Det var olyckligt att det blev så. Det leder till osäkerhet hos allmänheten och även hos oss, säger hon till aftonbladet.se.

Enligt Ekot har ett 40-tal överklaganden om beslag kommit in till tingsrätten i Malmö. Men tullen fortsätter att ta hand om alkohol som är köpt via nätet.

- Ja, tills vidare arbetar vi efter svensk alkohollag och det står i strid med den att köpa sprit på distans, säger Eva-Lotta Hedin.

Tullverket och åklagare diskuterar

Tullverket och åklagare över hela landet diskuterar nu hur man ska hantera alkohol köpt på nätet, ett brott mot lagen än så länge.

- Vi går igenom alla ärenden i landet och gör brottsutredningar. Fallen är olika, säger Eva-Lotta Hedin.

Det kan dröja innan de som fått sin alkohol beslagtagen får något besked om den är förverkad eller ej.

- Sådana här ärenden kan ta flera år i EU-domstolen, säger Eva-Lotta Hedin.

Simone Söderhjelm