”Regeringen gör ett dåligt jobb”

Förtroendet för regeringen rasar

NYHETER

Förtroendet för regeringen fortsätter att rasa. Inte sedan i maj 1997 har det varit så dåligt som nu.

45 procent av svenskarna tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska dåligt jobb, enligt opinionsinstitutet Skops mars/aprilmätning. Det är sex procentenheter fler än en månad tidigare.

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog förklarar det fortsatta förtroenderaset för regeringen med den höga arbetslösheten.

En borgerlig regering skulle göra ett bättre arbete, anser 41 procent av väljarna vilket är sju procentenheter fler än vid förra mätningen. För ett borgerligt regeringsalternativ har förtroendet ökat stadigt varje månad sedan november förra året.

Ingen tillfällig svacka

De som tycker att regeringen sköter sig bra, 32 procent, är fyra procentenheter färre än förra månaden. Oförändrade 20 procent anser att borgarna skulle klara regerandet sämre.

– Det är inte någon tillfällig förtroendesvacka som har drabbat regeringen. Det är fråga om en långvarig trend som med korta avbrott pågått sedan februari förra året, säger Skops analytiker Birgitta Hultåker.

Marita Ulvskog ser mätningen som ett inslag i ”mellanperiodens dramaturgi”.

– Jag tror att man kan säga att alla regeringar efter en tid drabbas av att inte riktigt motsvara väljarnas förväntningar och det syns oftast under mellanvalsperioden. Likväl lyckas många regeringar bli omvalda därför att de ändå kan visa att de är kompetenta och lever upp till sina löften.

Ska vända till valet

TT: Har det inte kommit lite väl många dåliga signaler för socialdemokraterna på kort tid?

– Det såg lika illa ut 1997, men vi vann ändå valet 1998, svarar hon.

Ulvskog tror att det just nu för väljarna handlar mycket om arbetslösheten och en oro för att det inte vänder.

– Men det ska regeringen vända på tills det är dags för val, säger hon.

Skop har mellan den 29 mars och den 14 april frågat 1100 personer om de på det hela taget tycker att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb och om de tror att en borgerlig regeringen skulle göra det bättre eller sämre.

TT