Elbolag måste betala för strömavbrott

Nu kommer nytt lagförslag

NYHETER

Strömlöst högst ett dygn. Eller en präktig ersättning från elbolaget.

Och alla stormkänsliga luftledningar i marken före 2011.

Kan bli dyrt.

Med mycket höga ersättningar till alla abonnenter som blir utan el en längre tid hoppas energimyndigheterna kunna tvinna elbolagen att snabbt gräva ner sina stora elkänsliga kablar. Tanken är att det ska bli dyrare att ersätta strömlösa hushåll än att lägga pengar på att få ledningarna i jorden.

På fredag lägger Energimarknadsinspektionen fram sitt förslag för regeringen, skriver Dagens Nyheter.

Enligt utredningen ska en rad minimikrav införas för att ge abonnenterna säkrare elförsörjning. Från första januari 2011 ska ingen elabonnent behöva acceptera mer än ett dygns avbrott. En garanterad avbrottsersättning ska ge en villaägare hela 16200 kronor vid ett avbrott på upp till tolv dagar.

Stormkänsliga ledningar grävs ner

Stormkänsliga ledningar som i dag utnyttjas för mellan 800000 och en miljon hushåll ska grävas ner. Det kostar 18–20 miljarder kronor, enligt beräkningarna. Och utredningen anser att så gott som alla stormkänsliga ledningar ska kunna vara borta 2011.

Riksdagen ska fatta beslut till hösten och lagen träder i kraft i slutet av året, enligt planerna.

Elbolagens branschorganisationen Svensk Energi tror att de flesta av landets 180 elbolag ska klara att betala en modernisering av nätet, men är osäker på att allt kan vara färdigt 2011.

– Vår bedömning är att de flesta av Sveriges elbolag behöver ytterligare fem år, fram till 2015 för att klara markförläggningen av stormkänsliga luftledningar, säger Anders Richert vid Svensk Energi till DN.

Enligt Richert finns det 50 mindre elbolag, med luftledningar i glesbygden och sammanlagt omkring en halv miljon abonnenter, som inte klarar att få ner sina ledningar i marken ens till 2015 med de förutsättningar som gäller.

TT