Kvinnorna får betala för flytt

Prislapp: 1 miljon per anställd när myndigheterna flyttas från Stockholm

1 av 3 | Foto: CASPER HEDBERG
Vi flyttar inte Protesterna har inte låtit vänta på sig. Riksutställningar fick beskedet mycket sent och har marscherat mot planerna.
NYHETER

Tusentals kvinnojobb flyttas från Stockholm för att rädda krisdrabbade försvarsorter.

Priset för flyttkarusellen: 1,7 miljarder kronor.

Myndighet efter myndighet flyttas helt eller delvis till Östersund, Kristinehamn, Visby och Arvidsjaur.

Det gäller 1865 tjänster.

Aftonbladets kartläggning av myndighetsflytten visar att en övervägande majoritet av de anställda på myndigheterna är kvinnor.

Annette Carnhede, ordförande i Statstjänstemanna- förbundet, ST, är mycket kritisk till flyttkarusellen.

”Låg uppskattning”

-Det är uppenbart att när män blir av med jobben gör man kvinnor arbetslösa för att kompensera det, säger hon.

- De har inte tagit några personalhänsyn alls och har också mycket lättvindigt och felaktigt beräknat kostnaderna för det här.

ST beräknar att varje jobb som flyttas kommer att kosta mellan 750000 kronor och 1,5 miljoner kronor. Även myndigheternas ekonomer räknar med att kronorna kommer att rulla i snabb takt.

-En låg uppskattning är att utlokaliseringen kommer att kosta cirka en miljon per anställd, säger Per Härström, enhetschef på Elsäkerhetsverket, där drygt hälften av jobben flyttar till Kristinehamn.

Flera fördyringar

Många av myndigheterna räknar också med ett antal fördyrande omständigheter till följd av flytten. Ökat resande, mer användning av konsulter och högre utbildningskostnader är några exempel.

Turerna kring vilka myndigheter som skulle beröras har varit många. Under arbetets gång har myndigheter både tillkommit och fallit ur den ursprungliga listan.

Billigare lokaler

Flera av regeringens remissinstanser har varit skeptiska till underlaget som ligger till grund för myndighetsflyttarna. Däribland Arbetsgivarverket som i sitt svar konstaterar att flyttarna blir både dyrare och svårare än vad som beräknats.

Verket slår fast att den enda vinsten blir billigare lokaler eftersom hyrorna är lägre utanför Stockholm.

Här skapas nya jobb – och myndigheter

Niklas Bodell, Anette Holmqvist