Krögare får böta till lesbiskt par

Fel att kasta ut två kvinnor som vänslades i baren

NYHETER

Svea hovrätt ger nu rätt till de två lesbiska kvinnor som blev utkastade från en krog i Stockholm.

Krögaren blev upprörd över att de pussades och kramades.

Den ena av kvinnorna har med hjälp av HomO – Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning – drivit ett diskrimineringsmål mot krogen. I tingrätten fick krögaren rätt, men enligt Svea hovrätt har tingrätten felaktigt lagt bevisbördan på kvinnans sida.

Inget problem

I hovrätten berättade krögaren att man normalt sett inte har något problem med att gästerna pussar och kramar varandra. Han påstod att pussandet i det här fallet var så intensivt, att det motiverade en tillsägelse.

Det har dock inte kunnat bevisas, enligt hovrätten.

Krögaren har också påstått att paret blev avvisade på grund av att de blev upprörda och aggressiva efter tillsägelsen, men det stämmer heller inte, menar hovrätten.

"Fullt förståeligt"

– Det är visserligen klarlagt att NN blev upprörd över tillsägelsen, vilket får anses fullt förståeligt. Restaurangen har dock inte lyckats styrka att det fanns objektiva skäla att avvisa NN, skriver hovrätten i sin dom.

Krögaren döms att betala 50 000 kronor i skadestånd till paret. Dessutom ska han betala rättegångskostnaderna.

Tidigare artiklar

Robert Triches