Långflyg ger dig syrebrist

Syrehalten sjunker med fyra procent, visar undersökning

NYHETER

LONDON

Brukar du känna dig dåsig och illamående efter en flygning?

Inte konstigt.

En ny undersökning visar att drygt hälften av alla passagerare drabbas av akut syrebrist.

Foto: CECILIA ENHOLM
Passagerare kan drabbas av sjukdomar - både under och efter resan.

Det är ett forskarteam på Royal Group of Hospitals i Belfast som undersökt hur människokroppen reagerar under en flygning.

Resultatet är anmärkningsvärt.

Hos de 84 passagerarna, i åldrarna 1-78 år, sjönk syrehalten i blodet med i genomsnitt fyra procent, från 97 till 93.

Skulle fått syrgas

Det är en drastisk förändring.

54 procent av de testade personerna hade en syrehalt under 94 procent när planet nått sin maxhöjd. Om de varit inlagda på sjukhus hade det inneburit att de skulle fått extra syrgas.

Detta är inte möjligt under en flygning, vilket kan göra resan till en tuff prövning.

"Kan ge sjukdom"

- Fallande syrenivåer kan tillsammans med uttorkning, stillasittande och torr luft leda till sjukdomar under och efter flygningar, säger Susan Humphreys, en av de läkare som varit med och gjort undersökningen.

Resultaten visade också att det var skillnader på värden mellan personer som flugit långa respektive korta sträckor, men att de var marginella.

Christoffer Bjäreborn