410 barn är drabbade

Första kartläggningen av de apatiska barnen

NYHETER

Antalet apatiska flyktingbarn har ökat dramatiskt.

Just nu finns 410 fall.

Det visar den allra första kartläggningen av de apatiska barnen.

klicka på bilden för att få fram en stor version

Undersökningen presenteras av regeringens nationella samordnare Marie Hessle och docent Nader Ahmadi vid Stockholms universitet och högskolan i Gävle på DN debatt i dag.

Kartläggningen bygger på uppgifter om 354 barn som är kända inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) plus 56 andra fall. Resultatet visar att de flesta barnen kommer från det forna Sovjetunionen (61,5 procent) och från det forna Jugoslavien (26 procent).

En tredjedel i Stockholm

Drygt en tredjedel av ärendena har funnits i Stockholm. Men även i Västra Götaland och i Norrbotten har många barn vårdats.

Symtom för de drabbade har sett olika ut från fall till fall. Det handlar om vägran att gå i skolan till att ligga i sängen utan någon kontakt med omvärlden.

Ett omdiskuterat tillstånd

Men tillståndet med apati är kraftigt omdiskuterat. I den vetenskapliga litteraturen finns inga liknande fall beskrivna sedan tidigare och det finns heller ingen vetenskaplig diagnos för störningen.

I Tyskland och Holland, länder med många flyktingfall, finns inte liknande problem. I Norge och Finland har det förekommit sju respektive fyra fall.

Nio av dessa barn hade kommit dit från Sverige.

Regeringen anser att de kan utvisas från landet

Läs mer

Aftonbladet-TT