Läkare vill operera feta tonåringar

Vill använda samma metod som på vuxna

NYHETER

Ett 40-tal feta tonåringar ska opereras för att gå ned i vikt. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg väntar på tillstånd från den forskningsetiska kommittén.

Studien ska omfatta 14–17-åringar som väger över 120 kilo.

Det är den långsiktiga viktnedgången efter operationer av vuxna i den så kallade SOS-studien som gör att läkarna nu vill gå vidare med att under kontrollerade former kartlägga effekterna av operationer på yngre patienter.

– De som kommer i fråga är gravt överviktiga tonåringar med BMI över 40, vilket innebär att de som är normallånga kanske väger 120–130 kilo och uppåt, säger kirurgen Torsten Olbers till TT.

Ur en grupp på 80 feta ungdomar från hela landet kommer 40 frivilliga i höst att opereras, medan resten erbjuds att delta i en kontrollgrupp.

Intresset för att operera feta ungdomar har ökat över hela världen på grund av de risker för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes som kraftig övervikt medför.

– Jag är övertygad om att det här blir en viktig internationell studie eftersom det finns få ställen i världen där den här typen av nationella kontrollerade studier kan genomföras, säger Olbers.

Effektiv metod

– Vid operationen delas magsäcken av strax under matstrupen. Sedan kopplas tarmen upp till en liten ficka så att maten går genom matstrupen direkt ut i tarmen.

Går det att äta som vanligt efter operationen?

– Ja, på sikt men inte direkt. Vad man vill komma åt är att förändra ätmönstret så att patienterna äter långsammare, mindre och också nyttigare mat

Vuxna som opererats med metoden har efter två år blivit av med omkring 75 procent av sin övervikt, uppger Sveriges Radio Göteborg.

– Den tioårsuppföljning av SOS-studien som i december förra året redovisades i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine visade att viktnedgången till största delen är bestående efter tio år, säger Olbers.

Då har ändå den nyaste och mer effektiva operationsmetoden, som utförs med titthålsteknik, bara varit i bruk de senaste fem åren.

Inga alternativ

Kirurger och barnfetmaläkare är eniga om att det är dags att pröva metoden i åldersgruppen 14–17 år eftersom resultaten väntas bli lika goda som för vuxna, men det är också viktigt att kartlägga eventuella negativa effekter.

– Det finns komplikationsrisker med alla operationer, men vi bedömer alldeles klart att riskerna är större med att fortsätta att vara överviktig än de risker man utsätter sig för genom att genomgå operationen, säger Olbers.

Han ser inte försök med beteendeförändringar och dietisthjälp som långsiktigt effektiva för den här patientgruppen eftersom viktnedgången sällan består.

Läkemedel mot fetma är ett långsiktigt mål.

– Men det är en lång process att utveckla och pröva nya läkemedel.

Benny Öinert/TT