Start till slut för trängselskatt

NYHETER

Den 3 januari 2006. Efter drygt två och ett halvt års blodiga politiska och juridiska strider ska regeringen på torsdagen besluta om startdatum för försöket med trängselskatt i Stockholms stad.

Regeringen ska på torsdagen sätta start- och slutdatum, den 3 januari till 31 juli 2006, för försöket. Då ska också Stockholms miljöavgiftskansli bland annat visa kollektivtrafiklösningar, och tidsplanerna för nya infartsparkeringar.

Med regeringsbeslutet förs ett mycket hett omstritt projekt närmare ett slags fullbordan.

Slaget om trängselskatten började efter valet 2002 när miljöpartiet, med tredubbel vågmästarmakt, satte försöket som villkor för sitt stöd till socialdemokratin i såväl riksdag som Stockholms kommun och landsting.

Annika Billström, då blivande finansborgarråd i Stockholm, har sedan dess i en svekdebatt blivit ständigt påmind om att hon i valrörelsen lovat att inga biltullar skulle införas om socialdemokraterna fick makten i Stockholm.

Förvirring om juridiken

Medan miljö- och vänsterpartiet drivit frågan har intrycket av socialdemokraternas egentliga motvilja förstärkts av att s-styrda kranskommuner öppet lierat sig med borgerligt styrda, och med näringslivet, i kampen mot försöket.

Även juridiken har varit förvirrad. Lagstiftningen om trängselskatt måste göras nationell – bland annat eftersom kommuner bara får beskatta egna medborgare. Men medan propositionen, som slutligen togs i riksdagen i juni i fjol, knådades fram av regeringen var misstänksamheten stor om medveten senfärdighet, inte minst hos mp.

Kaotiska har också domstolsprövningarna varit. En länsrätt beslutade att upphandlingen av de tekniska systemen måste göras om, vilket sedan ändrades av kammarrätten innan Regeringsrätten slutligt godkände upphandlingen i mars i år.

Försöket slut sista juli 2006

Dessutom fann en kammarrätt att Stockholms kommunfullmäktige överskridit sina befogenheter när den sommaren 2003 beslutade påbörja upphandlingen – varefter Vägverket tog över som huvudman.

Den 31 juli 2006 ska alltså försöket – som siktar på att minska trafiken i Stockholms innerstad med 10–15 procent vid rusningstid – vara över. Sedan ska det mycket raskt utvärderas och resultaten presenteras innan frågan ska avgöras av stockholmarna i en kommunal folkomröstning vid valet i september samma år.

Men frågan är också hur nöjda miljöpartisterna egentligen kan vara. Först var tanken att försöket skulle bli ettårigt. Dagens kortversion har redan fått partiet att lufta tankar om förlängning över valet 2006.

Tomas Bengtsson/TT