Övertiden skulle ge 20 000 nya jobb

Tjänstemännens övertid ökar mest bland småbarnsföräldrar

NYHETER

Tjänstemän arbetar allt mer övertid. Mest ökar övertiden bland småbarnsföräldrarna. Det framgår av en rapport från TCO.

Övertidsuttaget bland TCO:s medlemmar motsvarar omkring 20000 heltidsjobb eller en halv procents lägre arbetslöshet.

– Siffrorna är oroande av två skäl. Småbarnsföräldrar kan få ännu svårare än i dag att pussla ihop arbetslivet med familjelivet. Det kan på sikt få negativa konsekvenser på hälsa och frånvaro, säger TCO:s arbetstidsexpert Mats Essemyr till Svenska Dagbladet.

Övertid allt vanligare

TCO oroas över att produktionsökningen inte faller ut i nyanställningar. Därmed är risken stor för fortsatt hög arbetslöshet. Tjänstemännen ser även en risk i att det höga övertidsuttaget övergår i obetald övertid då allt fler slår i taket för övertidsarbete på 200 timmar per kalenderår.

Enligt studien blir övertidsarbete en allt vanligare del av arbetstiden. Det innebär att övertiden inte bara används vid produktionstoppar utan blir ett sätt att skjuta upp eller undvika nyanställningar.

Sammanställningen av det växande övertidsarbetet bland tjänstemännen bygger på arbetskraftsundersökningarna, AKU.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM