Rätt om Michael Williams

NYHETER

Michael Williams, ordförande i FARR, som kommenterade kungens uttalande om de apatiska barnen är inte präst, som vi felaktigt angav.

Han är stiftskonsulent i flykting- och invandrarfrågor i

Västerås. Organisationen FARR, Flyktinggruppernas och

asylkommittéernas riksråd, är fristående från Svenska

kyrkan. Aftonbladet beklagar.