Patient miste tå - läkare får en erinran

NYHETER

En patient som på ett sjukhus i Skåne blivit opererad i en tå på vänster fot tvingades till amputation av tån efteråt på grund av en infektion. Den opererande läkaren får en erinran av Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

HSAN skriver i sitt beslut att patienten hade dålig blodcirkulation redan före operationen. Därför anser nämnden att valet av operationsmetod, som innebar lokalbedövning där blodet tömdes i tån, var mindre genomtänkt.

Infektionen som uppstod ledde till vävnadsdöd i tån, vilket orsakades av dålig blodcirkulation.

TT