Kändiskirurg fälld

Förde inte journal när hon skrev recept

NYHETER

Plastikkirurgen Britt Marie Toregard skrev ut för mycket medicin till sin manlige bekant – utan att föra några journaler.

Nu har hon fällts av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Foto: BJÖRN LINDAHL
GJORDE FEL Kändiskirurgen Britt Marie Toregard, fick en erinran.

Britt Marie Toregard är kändisarnas favoritkirurg. Hon har opererat Alice Timander och Rederietstjärnan Yvonne Schaloske på sin klinik på Östermalm i Stockholm.

Skrev ut nervgift

Men hon har också skrivit ut narkotikaklassade preparat, tillväxthormon och botox till en manlig bekant. Botox är ett nervgift som används mot rynkor.

Personalen på ett apotek på Östermalm tyckte till slut att det blev för mycket och slog larm. Socialstyrelsen utredde, kom fram till att Britt Marie Toregard borde prickas, och lämnade över ärendet till HSAN.

Inte fört journal

Hon hade inte fört någon journal över sina receptutskrivningar.

–?Man journalför inte sina vänner, sa Britt Marie Toregard till Aftonbladet i februari.

HSAN fällde henne. Hon fick en erinran.

–?Det handlar inte om att hon har skrivit ut mediciner utan om brister i journalföringen, säger docent Anders Somell, medicinskt sakkunnig vid ansvarsnämnden.

Höll inte

Britt Marie Toregard hävdade inför HSAN att mannens ordinarie läkare inte haft något emot att hon försåg honom med läkemedlen. HSAN:s utredning motsäger inte detta. Men hennes förklaringar till varför hon inte fört några journaler höll inte.

Sedan 1994 har Toregard anmälts till HSAN tio gånger. Vid ett tillfälle blev hon varnad.

Aftonbladet har sökt Britt Marie Toregard för en kommentar, men vi har inte lyckats komma i kontakt med henne.

Svante Lidén