Djursex allt vanligare

Hästar och hundar utnyttjas sexuellt av människor

NYHETER

Sexuellt utnyttjande av djur är ingen sällsynt företeelse i Sverige. Det framgår av en undersökning som Djurskyddsmyndigheten presenterade på fredagen. De flesta kända fallen gäller hästar, ofta med inslag av våld i samband med utnyttjandet.

Undersökningen, som gjorts på uppdrag av regeringen, är den första i sitt slag i Sverige. För att få en uppfattning om omfattningen av problemet skickade myndigheten ut drygt 1600 enkäter till djurskyddsinspektörer, veterinärer och andra berörda personer.

Dessutom har landets 21 polismyndigheter ombetts att gå igenom sina arkiv och söka efter misstänkta fall.

Resultatet visar att det regelbundet begås övergrepp. Å andra sidan är det omöjligt att avgöra exakt hur vanligt fenomenet är. Antalet kända fall under åren 2000 till 2004 är 119, det vill säga drygt 20 per år.

Klar ökning

Detta är en klar ökning från tidigare decennier. Från 1970-talet är bara tre fall kända. Sedan stiger siffran successivt till 17 respektive 70 fall under 1980- och 1990-talen. Det tycks med andra ord som om sexövergrepp på djur blir allt vanligare. Utredarna påpekar dock att ökningen lika gärna kan bero på att fler människor är medvetna om problemet.

– Vi vet inte heller om de fall vi hittat bara är toppen på ett isberg. Det är oerhört svårt att uttala sig om mörkertal när det gäller den här typen av företeelser, säger Linda Karlsson, enhetschef på Djurskyddsmyndigheten.

Mycket på nätet

En kartläggning av polisens IT-brottsenhet visar dock att det finns mycket material på nätet. I stort sett varje pornografisk sida har länkar till sidor med djursex.

De fall som uppdagats rör oftast hästar, men även hundar är vanligt förekommande. I påfallande många av fallen har djuren haft mer eller mindre svåra skador i underlivet.

Vanligt med våld

– Det tycks som våld i samband med den sexuella handlingen är relativt vanligt. Det är åtminstone polisens uppfattning, säger Linda Karlsson.

Förvånansvärt få fall går dock till domstol. Sexuellt umgänge med djur är i sig inte förbjudet i Sverige, vilket försvårar bevisföringen. Djurskyddsmyndigheten anser därför att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig för att skydda djuren från lidande.

– Vi tar inte ställning till om det borde vara ett uttryckligt förbud. Vi konstaterar bara att de bestämmelser vi har i dag inte fungerar, säger Linda Karlsson.

Roland Johansson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM