Avvisningarna av apatiska barn stoppas

Utlänningsnämnden vill ha hjälp av regeringen

NYHETER

Tre dagar efter kungens attack kommer nu beskedet:

Migrationsverket stoppar – med omedelbar verkan – alla avvisningar av apatiska flyktingbarn.

Nu begär man hjälp från regeringen.

0Vid en pressträff i Haparanda i tisdags tog kungen strid för landets 410 apatiska flyktingbarn. På en direkt fråga svarade han:

– Det är fruktansvärt det som händer de här stackars barnen.

Barnen har sjunkit in i apati, blivit omöjliga att kontakta och många måste sondmatas.

– Det är bra att ni tar upp det här i pressen och lyfter fram att det pågår, så att man kan få en ordentlig diskussion om situationen, sa kungen.

Tre dagar senare kommer nu beskedet. Migrationsverket stoppar avvisningarna av de drabbade familjer som fått ett negativt besked.

Kungen verkar ha haft en väldig påverkan?

– Det är flera som har uttalat sig i frågan, bland annat statsministern. Det är säkert samverkande krafter som har fått dem att fatta beslutet, säger hovets informationschef Ann-Christine Jernberg till aftonbladet.se.

Men tre dagar efter – det är inte svårt att tänka att det haft inverkan?

– Ja, kanske det.

Ann-Christine Jernberg säger att frågan kom spontant och att kungen svarade ur ett humanistiskt perspektiv. Barnen med så kallat uppgivenhetssymtom är många.

40 väntar på bedömning

Ett åttiotal ärenden har prövats av Utlänningsnämnden sedan oktober 2004 och i dagsläget finns omkring 40 fall som väntar på bedömning.

Migrationsverkets generaldirektör Håkan Sandesjö menar nu att de riktlinjer som finns i dag är snäva. Det är svårt att dra en skiljelinje eftersom antalet barn med likartade symptom vuxit samtidigt som sjukdomsbilden är komplex.

– Svårigheten för oss är helt enkelt att göra en rättslig bedömning med utgångspunkt i att man är oeniga till exempel i sjukvården om behandlingsmetoder, säger Håkan Sandesjö till TT.

– Vi anser att vi behöver ytterligare vägledande uttalande från regeringen för att kunna lösa de här besluten på ett bra sätt. Det är ju barn det handlar om.

Välkomnas av ministern

Ärendet som nu lämnats över till regeringen gäller en familj från Uzbekistan med ett apatiskt barn. Familjen har överklagat Migrationsverkets beslut om avvisning.

Asyl- och migrationsminister Barbro Holmberg välkomnar Utlänningsnämndens beslut.

– Det ger regeringen möjlighet att i ett enskilt ärende slå fast två mycket viktiga principer: för det första att barns egna asylskäl och barns skyddsbehov ska utredas och bedömas, och för det andra att barn med livshotande sjukdomar inte ska avvisas från Sverige.

Arbetet kommer att prioriteras, säger Holmberg till TT.

Hon bedömer att beskedet – som blir vägledande för myndigheternas bedömning av liknande ärenden i framtiden – dröjer minst en månad.

Men om ärendet leder till att de apatiska barnen får stanna i Sverige kan Holmberg inte uttala sig om.

– Vi har precis fått det här ärendet Vi måste titta på det här och bereda det i vanlig ordning.

Fakta/ De apatiska barnen

Mattias Lundell, TT