Han kan bli säljare på Myrorna - som straff

NYHETER

Mikael Persbrandt, 41, måste göra något för samhället för att sona sina brott.

Det kan bli som försäljare på Myrorna.

Eller en resurs på Länkarna.

Samhällstjänst innebär att den dömde på fritiden ska utföra samhällsnyttigt och oavlönat arbete inom offentlig verksamhet eller i ideella föreningar.

Hur formerna för arbetet ska se ut presenteras i en arbetsplan som Frivården upprättar tillsammans med klienten.

Det innebär att Mikael Persbrandt har stora möjligheter att påverka hur han bäst ska tjäna samhället.

Garantera nykterhet

-Det gäller att hitta en placering som passar klienten. När det gäller alkoholrelaterad brottslighet försöker man att hitta ställen där man kan garantera nykterhet, till exempel vid Länkarna, säger Carina Malm.

Hon är chef för Frivården söder som kommer att handlägga Mikael Persbrandt och övervaka att han lever skötsamt.

Myndigheten samarbetar med ett stort antal arbetsgivare för att hitta lämpliga placeringar till de dömda klienterna. Det rör sig bland annat om brandstationer, frivilligorganisationer, idrottsföreningar och kyrkor.

Kan få spela teater

Det kan till exempel handla om att stå i någon av organisationernas butiker eller att hjälpa till med administrativt arbete.

Den dömde kan behålla sitt ordinarie arbete men får inte utföra samhällstjänst på sin arbetsplats.

Är det möjligt för Persbrandt att till exempel spela teater som samhällstjänst, till exempel på äldreboenden?

-Det är svårt att svara på. Men jag vet att det har hänt att en klient avtjänat samhällstjänst på en amatörteater, säger Lena Olofsson, kriminalvårdsinspektör Frivården söder.

Läs mer:

Anders Johansson, Camilla Norström