”Svenskar ska dö”

Expert: Första gången terror-hot riktas mot oss som land

”Vi ska hämnas vår profet” står det bland annat på hemsidan.
NYHETER

Här hetsas muslimer att attackera Sverige med bomber.

En internetsida med terrorkopplingar beskriver hur svenskarna ska dö:

”Jag väljer järnvägsstationen eftersom den är full av svenskar. Precis som det var i Madrid”.

”Svärdet till de som förolämpade Profeten… ” Internetsidorna som spårats till adresser i Gaza, Uzbekistan och Arizona i USA innehåller grova hot mot Sverige. Blodiga kartor över Sverige och bilder från terrorattacker avser att sätta skräck i ”kättarna”.

Webbsidan är på arabiska och registrerad i Gaza och i Uzbekistan. Den är även kopplad till en adress i Arizona i USA.

Meddelandena som manar till attack mot Sverige publicerades den 28 april.

Elva bilder visar hur svenska symboler brinner och hur flaggan är nedblodad.

”Snart”, står det på de tidsinställda bomberna som är avbildade bredvid.

Förtal – av kättare

–?Nyligen har en kättare i Sverige förtalat vår ärofulla profet, skriver organisationen som kallar sig Islamistiska förnyelsefronten.

Med hjälp av förstärkt säkerhetsskydd, stor massmedial bevakning och med politiskt och folkligt stöd, påstås kättaren ha agerat.

Det står inte vem kättaren är. Men texterna publiceras en vecka efter att Runar Sögaards predikan om profeten uppmärksammats.

Hotades

Profeten Muhammed beskrivs där som en förvirrad pedofil, vilket har retat upp många muslimer.

Runar Sögaard blev även hotad efter att hans predikan blivit känd.

–?Det här är första gången som jag hör något om terrorhot från islamister riktade mot Sverige som land, säger militärstrategen Jan Mörtberg till Aftonbladet.

Hoten på webbsidan är långa och försvaras med citat ur koranen.

Sajter med tydliga kopplingar till terrornätverk som al-Qaidas saudiska förgrening al Qaidon samt Ansar Alislam har länkar till sidan och rekommenderar den.

Ska hämnas

Hoten publiceras i anslutning till bilder av Usama bin Ladin, Mulla Omar samt Abu Musaab Al Zarqawi.

–?Vi kommer att låta dem känna att de är hotade varje sekund. Vi kommer att se till att de tittar sig omkring av skräck i väntan på att muslimerna hämnas åt sin profet, skriver organisationen.

– Säkerhetspolisen måste självklart ta det här på allvar, säger Jan Mörtberg.

Men han menar dock att Sverige inte är något självklart mål för terrornätverk.

Sverige inte hatat

–?Sverige stödde till exempel inte kriget i Irak. Tvärtom uppfattas Sverige som mer positivt än till exempel USA i den muslimska världen. Det är svårt att se till vilken nytta Sverige skulle angripas.

bin Ladin är fortfarande på fri fot

Karin Östman