Ohly startade kampanj för rättvisa jobb

Vänsterpartiledaren talade i Alingsås

NYHETER

Alingsås

Ett vänsterparti sargat av splittring, opinionsmotvindar, kommunistdebatten och konkurrens från Feministiskt initiativ kraftsamlade inför första maj.

Partiledaren Lars Ohly drog i gång en kampanj för rättvisa jobb som ska fortsätta in i valrörelsen.

– Vi vill lagstifta om fasta jobb, säger han.

Den arbetsrättsliga lagstiftningen som växte fram under 1970-talet har sprungits ifrån av utvecklingen anser vänsterpartiet. Vikariat, provanställningar och inhyrd arbetskraft har urholkat arbetsrätten. Därför vill partiet att tillfälliga anställningsformer endast ska få förekomma i undantagsfall. Tillsvidareanställningar ska vara norm.

– Annars får vi en underklass som är tyst på sin arbetsplats, säger Lars Ohly.

Röda fanor

Han inledde förstamajfirandet i Alingsås där solen sken över de röda fanorna med slagord som 6-timmars arbete, Kollektivtrafik åt alla, Kvinnokamp och Klasskamp.

Med en röd nejlika i knapphålet talade han på Lilla torget. Samma budskap upprepades på Gustaf Adolfs torg i Göteborg några timmar senare.

Lars Ohly kopplade Vietnamkrigets slut för 30 år sedan till att situationen i dag är likadan i Israel/Palestina och Irak.

– USA:s anspråk på världsherravälde är detsamma.

Genom att upprepa frasen ”Vi hatar arbetslösheten” lyfte Ohly fram en rad konsekvenser av att människor går utan jobb. Diskriminering på grund av utländsk bakgrund var en.

– Vi kräver att varenda arbetsplats i hela Sverige ska ha en sammansättning som motsvarar befolkningen som helhet senast om tio år, sade Ohly och fick applåder.

Vänsterpartiet vill också göra det dyrare för företagen att lägga ner verksamhet.

Borgerlig framgång

Största hotet mot vänsterpartiet anser Ohly är den ökande populariteten för de borgerliga.

Splittringen i partiet som lett till att missnöjda vänsterpartister valt att förena sig i Vägval vänster tonar han ner.

– Vi ska skärpa vår politiska profil utifrån att vi inte alltid tycker lika i alla sakfrågor. Att de skulle bilda ett nytt politiskt parti är helt dödfött. Skulle det ske skulle de hamna i den politiska öknen, säger han till TT.

Lösningen för att locka tillbaka väljare är inte att gå mot mitten enligt Ohly. Tvärtom.

– Vi ska vara ett tydligt feministiskt och socialistiskt alternativ.

Karin Olander/TT