Ulvskog: ”Bättre för apatiska barn”

Partisekreterare Marita Ulvskog 1 maj-talade i Luleå

NYHETER

Luleå

De apatiska barnen kommer att få en ”väldigt mycket humanare prövning” efter regeringens prövning av ett pilotfall, sade socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog i ett 1 maj-tal i Luleå.

– Min övertygelse är att barnen kommer att få en snabb, rättvis och humanitär behandling efter prövningen, sade hon inför några hundra personer som samlats i Ebeneser kulturcentrum.

Efter talet sade hon att hon känner sig lycklig över att Migrationsverket och Utlänningsnämnden bett regeringen om vägledning i frågan om de apatiska barnen.

Men Marita Ulvskog är osäker på om partiets opinionssiffror påverkats negativt av frågan.

– Jag är inte säker på det. Men däremot har det varit den stora frågan i partiet från jul och framåt. Och jag är stolt över det, säger hon till TT.

”Ulv i fårakläder”

I sitt tal berörde hon bland annat arbetslösheten, moderaterna och kollektivavtalen.

– Full sysselsättning är vårt mål. Regeringen har lagt in en högre växel när det gäller sysselsättningen, och jag tror att den tänker lägga i fler växlar inom en snar framtid, sade Marita Ulvskog.

Hon hoppas bland annat att budgetpropositionen i höst kommer att innehålla sysselsättningsstöd för deltidssjukskrivna, och stöd till lönebidrag för att anpassa arbetsplatser.

Ulvskog beskrev moderatledaren Fredrik Reinfeldt som en ulv i fårakläder, som försöker lura i människor att moderat politik kan vara socialdemokratisk.

– Men han representerar precis samma systemskifteshöger som förr, och vi måste hjälpas åt att visa att kejsaren är naken, sade Marita Ulvskog i sitt tal.

”Bli EU-praktiker”

– Moderaterna vill ha en samhällsförändring där rädslan är drivkraften, inte tryggheten, sade hon.

Marita Ulvskog slog fast att rätten att teckna kollektivavtal är en nyckelfråga för socialdemokraterna.

I slutet av sitt tal manade hon de som varit emot EU att sluta vara EU-predikanter, för att i stället bli EU-praktiker.

– Vi måste utnyttja den spelplan som finns, sade hon.

Per Vallgårda/TT