Därför får de ingen hjälp

Systemfel leder till stelbenta regeltolkningar

NYHETER

Det är inte i första hand Elinor Björkegrens sjukskrivning det är fel på.

Det är hela familjens situation.

Foto: KRISTER HANSSON
utlämnade Mamma Elinor, 47, med sitt enda friska barn, Evelina, 18. I stället för sjukbidrag tvingas fyrabarnsfamiljen leva på socialbidrag - ett systemfel, menar Lena Mellin.

Två systemfel drabbar den hårt ansatta familjen Björkegren utanför Ystad.

Därför publicerade Aftonbladet den 18-åriga dottern Evelinas rop på hjälp för ett par dagar sedan i Aftonbladet.

Försäkringskassans förtroendeläkare undersöker inte själva de patienter de bedömer på kassans uppdrag. De tolkar bara det medicinska underlaget.

Får inte sjukbidrag

Det finns ingen instans som tar hänsyn till hela familjen Björkegrens situation. Trots att de flesta av världens sorger tycks ha hamnat i familjens knä.

En titt på familjens rollista ser ut så här:

Mamma Elinor, 47: Sjukskriven för fibromyalgi men får ingen ersättning för att försäkringskassan tycker att hon kan jobba. Undersköterska. Ingen bil sedan den ratades i besiktningen.

Evelina, 18: Familjens enda friska person. Vilket tryck är inte hon utsatt för?

Carolina, 17: Har haft cancer. Blind på ena ögat, 10 procents syn på det andra. Laktosintolerant.

Mikael, 9: Damp. Astma. Laktosintolerant.

Mikaela, 7: Astma. Laktosintolerant.

Till i maj förra året hade mamma Elinor sjukbidrag, en tidsbegränsad form av sjukersättning som ges under ett eller två år. Sedan dess lever familjen på socialbidrag.

Samordningen brister

Unga Evelina, på tröskeln till vuxenvärlden, drar slutsatsen att det är försäkringskassans fel att familjen nu nästan står på bar backe. Istället för sjukbidraget tvingas familjen att klara sig på socialbidrag.

Men det är inte där roten till det onda sitter. Det första problemet är att mamman och familjeförsörjaren är sjuk. Det andra är att samordningen mellan olika myndigheter brister.

Mamma Elinor först. Hon hävdar att hon är sjuk och inte kan jobba. Det gör hennes läkare också. Försäkringskassan säger också att Elinor är sjuk men hävdar att hon trots det kan jobba.

Att försäkringsläkarna sällan eller aldrig träffar de patienter de bedömer måste vara ett grundläggande fel. Det skulle vara lättare att lita på deras omdöme om de tittat patienten i ögonen.

Så till hela familjens situation. De bor långt från affär och skola, de tvingas oftare än andra att besöka olika vårdinrättningar och tre av fem kräver dessutom specialkost.

Glöm normerna

Denna familj kräver givetvis en bil. I alla fall om man inte vill trycka ner Elinor, 47, och Evelina, 18, ännu längre i skoskaften.

Det är möjligt att socialbidragsnormen inte ger utrymme för det. I så fall är det dags att sätta sig över normerna. I humanismens namn.

Lena Mellin