Rätt om stadsjeepar

NYHETER

Artikeln om stadsjeepar i Aftonbladet den 28 april var formulerad på ett sätt som gjorde det lätt att tro att det var gatu- och fastighetsborgarrådet Leif Rönngren (s) som hävdar att stadsjeepar är skrytbilar. Leif Rönngrens uppfattning är att stadsjeepar utgör en ökad trafiksäkerhetsrisk och att de påverkar framkomligheten.

Aftonbladet beklagar.