Sverige kan öka styrkan i Afghanistan

Försvarsminister Leni Björklund efter möte med Donald Rumsfeld: Det kan bli en fördubbling

NYHETER

Stockholm/Washington

Försvarsministern Leni Björklund samtalade på måndagen i Washington med sin amerikanska kollega Donald Rumsfeld om att Sverige kraftigt ska öka sitt engagemang och fördubbla personalen i Afghanistan.

- Det tyckte han skulle vara mycket bra, att vi som är medlemmar i Partnerskap för fred får ta större del i mer krävande uppgifter, säger Björklund till TT efter mötet.

- Vi gör nu en seriös genomgång för att se om vi har möjlighet att ta på oss en sådan här uppgift, fortsätter hon.

Tanken är att Sverige och flera andra nordiska länder tillsammans ska ta över en så kallad PRT (provinsiell återuppbyggnadsgrupp) i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Denna PRT står i dag under brittiskt befäl.

- Det skulle innebära en successiv utfasning av britterna, säger Leni Björklund.

"Utveckling"

Redan nu ingår en svensk pluton på 33 soldater - av Sveriges totalt 87 soldater i Afghanistan - i PRT:n.

PRT är del av den internationella, Natoledda Isaf-styrkans säkerhetsfrämjande organisation. Grupperna ska utgöra stabiliserande stöd i provinserna för den afghanska regeringen. Uppdraget är att patrullera landsbygden, utbilda poliser, skapa kontakter och förståelse för Isaf-styrkans närvaro samt medla mellan och avrusta lokala miliser.

Björklund uppger att hon den senaste tiden kontinuerligt diskuterat ett nordiskt övertagande av PRT:n med sina norska, danska och finländska kollegor. Men vilka länder som slutligen kan tänkas ingå är för tidigt att säga.

Men Sveriges bedömning är att det skulle innebära en fördubbling av den svenska personalen.

- Det handlar inte bara om trupp, utan också om den civila delen. Säkerhet är en sak, men sedan behövs också bistånd och utveckling, säger Björklund.

Riksdagen

I fråga om kostnader påpekar Björklund att den svenska budgeten för internationella insatser ökar från 1,2 till 1,7 miljarder fram till 2007.

- En del av de pengarna skulle kunna användas till Afghanistan, menar hon.

Redan i april, när Björklund besökte Afghanistan, uttryckte president Hamid Karzai "ett väldigt starkt önskemål" att Sverige ska öka sitt engagemang.

Björklund tror att ett beslut kan komma inom några månader. Men därefter måste riksdagen godkänna insatsen.

TT: Men ser du några som helst problem i riksdagen?

- Nej, egentligen inte, svarar Björklund.

Tomas Bengtsson/TT