Cancerfonden köpte tobaksaktier

NYHETER

Cancerfonden och Barncancerfonden har ägt och tjänat pengar på aktier i tobaksindustrier – i strid mot sina egna regler.

Aktier i tobaksjättar som Swedish Match och Reynolds American har köpts via olika fonder.

– Noggranna överväganden låg bakom vårt beslut att investera i Handelsbankens fond, och därigenom i Swedish Match. Genom investeringen kunde vi får ner våra förvaltningskostnader med 280000 kronor, och det är mycket pengar för oss, säger Barncancerfondens ordförande Eva Gillström till Dagens Nyheter.

Barncancerfonden har dock nyligen fattat beslut om att sälja hela innehavet av etiska skäl. I januari bestämde också Cancerfondens förvaltare, SEB, att sälja innehavet i den fond som ägde aktier i Reynolds American. Orsaken var fondens dåliga utveckling.

– Fondförvaltarna har brustit i sina rutiner. Vi har en tydlig policy som anger att sådana här aktieinnehav inte får förekomma, säger Cancerfondens generalsekreterare Ursula Tengelin till DN.

Cancerfonden och Barncancerfonden förvaltar aktier till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Ingen av organisationerna är vinstdrivande, och syftet med fonderna är främst att bidra till cancerforskningen.

TT