Barnen tog svår psykisk skada av terrorattacken

NYHETER

NEW YORK

Ingen i New York har glömt 11 september 2001.

Allra minst barnen.

De tog enligt en färsk rapport stor psykisk skada av terrorattackerna mot World Trade Center.

new york

Enligt en färsk artikel i tidskriften Archives of General Psychiatry, citerad av TT, har forskare vid Columbiauniversitetet intervjuat över 8000 skolbarn i årsklasserna fyra till tolv i New Yorks skolor.

Depressioner

Närmare 29 procent av de utfrågade visade så sent som ett halvår efter terrorattackerna tydliga tecken på ångest eller depression.

I första hand tog sig de psykiska problemen uttryck i torgskräck, i andra hand i separationsångest och i tredje i så kallad posttraumatisk stress.

Förvånade forskare kunde dock konstatera att de som gick på skolor i närheten av World Trade Center verkade vara de som tog minst mental skada.

Stora insatser

Det tror man bland annat beror på att deras situation uppmärksammades över hela världen - och att stora psykologinsatser tidigt sattes in i området kring det som blev Ground Zero.

En annan iakttagelse är att de barn som fick svårast problem var de som hade upplevt stora trauman tidigare i livet.

Det leder till slutsatsen att mängder av skolbarn skulle fara mycket illa om en katastrof av samma omfattning inträffade på nytt.

Per Bjurman