"STOPPA CENSUREN!"

Riksdagsman von Sydow: Tryckfriheten är en hörnsten i vår demokrati

NYHETER

Riksdagsmannen Henrik von Sydow (m) JO-anmäler Lotteriinspektionen.

Han anser att den agerar på ett sätt som urholkar den svenska tryckfriheten.

Foto: ULF HÖJER
JO-ANMÄLER Riksdagsman Henrik von Sydow har anmält Lotteriinspektionen för att han anser att den hotar den svenska tryckfriheten. "Lotterinspektionen tar sig rätten att agera för att stoppa publiceringar av odds från utländska vadslagningsfirmor i svenska dagstidningar", säger han.

-Den är en hörnsten i vår demokrati.

- Det kan knappast vara så att lotterilagen och spelmonopolet går före tryckfriheten.

Henrik von Sydow agerar med anledning av en fråga som blivit ett stridsäpple mellan bland andra Aftonbladet och svenska staten.

Annonsering förbjöds

I höstas föll en dom i Regeringsrätten som förbjöd annonsering i svenska medier av odds satta av utländska vadslagningsfirmor.

-Lotteriinspektionen tar sig nu rätten att agera för att stoppa publiceringar av odds från utländska vadslagningsfirmor i svenska dagstidningar.

- Alltså inte bara kommersiella annonser utan också tidningens spelbilagor och andra omnämnanden i redaktionella texter, säger Henrik von Sydow.

Du tycker att det hotar tryckfriheten?

-Det är ett sätt att urholka tryckfrihetsförordningen.

Men Aftonbladet struntar ju i förbudet och fortsätter att publicera odds från utländska firmor?

-Precis! Men Lotteriinspektionen har lovat att med kraft verka för att lotterilagen efterlevs. Genom detta kommer myndigheten att arbeta för att stoppa de tidningar som fortsätter publicera. Det är just i det agerandet som man underminerar respekten för tryckfrihetsförordningen.

Räknar med snabbt svar

Henrik von Sydow ser så allvarligt på Lotterinspektionens inställning att han också ställt en fråga till justitieminister Thomas Bodström.

-Jag har riktat kravet till justitieministern att han måste verka för att förtydliga tryckfrihetsförordningens ställning som grundlag. Det är viktigt att de ytterst ansvariga ministrarna också tar en tydlig ställning för tryckfriheten som en grundlag som är värd re-spekt.

När räknar du med att få svar från Bodström?

-Innan nästa fredag.

Leif-Åke Josefsson