Surfa säkert - 10 enkla tips

NYHETER

1. Surfa ihop

Det är bra både för ditt barn och för dig själv om ni tillsammans upptäcker internet. Försök att hitta hemsidor som är roliga, spännande och passande. På det sättet grundläggs ett förtroende som gör det naturligt att prata om vad barnet upplever på nätet även när det blivit lite äldre.

2. Tala om internet

Vuxna använder i huvudsak nätet i arbetet eller för nyttouppgifter som bankärenden eller för att boka en resa. Barn använder internet för helt andra saker. Samtala om vad ditt barn gör. Be att få se favoritplatserna och fråga vad som är spännande, kul och fascinerande. Låt dig inte avskräckas och var inte fördömande.

3. Lär ut "netikett"

Internet speglar samhället med liknande informella regler för hur man beter sig. Det är lätt att i skydd av nätets "anonymitet" ryckas med och testa gränser och skriva saker som man aldrig skulle säga öga mot öga. Betona vikten av att bemöta andra som man själv vill bli bemött. Det finns olika typer av "netikett", som bland annat handlar om ordval, tilltal och samtalston på nätet.

4. Gör upp regler

Bestäm tillsammans i er familj vilka regler som ska gälla. Använd gärna vår checklista med olika förslag på vad som kan tas upp, t ex: l Hur man behandlar personlig information (namn, adress, telefonnummer, e-post)

Hur man uppträder mot andra (vid chatt, i e-post, med ICQ/Messenger o s v)

Vilken typ av hemsidor och aktiviteter som är och inte är acceptabla att besöka. Det är en fördel om det finns gemensamma regler, i klassen eller i skolan, om hur internet ska användas.

5. Inget personligt

En enkel regel är att bestämma att ditt barn inte utan ditt godkännande lämnar ut information som hem-adress, skola, telefonnummer eller fotografier av sig själv.

6. Förbjud träffar

Internet är en positiv mötesplats för att lära känna andra och skaffa nya vänner. För att undvika otrevliga och farliga situationer är det viktigt att ditt barn inte träffar okända personer utan att vara i sällskap med föräldrar, vänner eller andra som barnet litar på.

7. Prata källkritik

Barn använder nätet för att göra skoluppgifter och för att lära mer. Informationsmängden är enorm och det är viktigt att ta del av den med urskiljning. Prata om källkritik med ditt barn och visa på olika sätt att kontrollera uppgifter på nätet.

8. Nyfikenhet är ok

Ditt barn kommer säkerligen att möta hemsidor med material som både du och barnet finner stötande. Exempel kan vara pornografi och rasism. Kom ihåg att det är naturligt att vara nyfiken och vilja söka upp "förbjudna sidor". Ta tillfället som en möjlighet att diskutera och kanske sätta upp regler.

9. Polisanmäl

Om ditt barn stöter på material på nätet som det reagerar starkt emot är det upp till dig som förälder att försöka bedöma om det är olagligt eller inte. Om du uppfattar det som olagligt rekommenderar vi att du gör en polisanmälan. Också för material som upplevs som skadligt eller olämpligt kan det finnas anledning att rapportera vidare, antingen till din internetoperatör eller till någon som arbetar med frågor om barn och internet.

10. Kontrollera

Det finns sätt att kontrollera och hindra barns surfande. Genom att använda webbläsarens loggverktyg kan man se vilka hemsidor som besökts, och genom filter kan man stoppa åtkomsten till vissa sidor. Dessa sätt har sina brister och går att påverka eller komma runt. Var medveten om att dessa lösningar kan uppfattas som ett intrång i barnets integritet och kan rasera ett förtroendefullt samtal kring internet.

Guiden är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från: aftonbladet.se, Bitos, Eniro, IT-Företagen, Lunarstorm, Microsoft och TeliaSonera i samverkan med Medierådet.

ARTIKELN HANDLAR OM