Konstnärer - rena giftspridarna

400 gånger mer kadmium i avloppet i konstnärskvarteren

NYHETER

Konstnärer sprider gift. Reningsverket Ryaverket i Göteborg har tagit prover på avloppsvattnet i konstnärstäta områden. De fann upp till 400 gånger högre halter av kadmium än normalt, skriver Göteborgs-Posten.

Den giftiga tungmetallen är förbjuden sedan drygt 20 år, men för konstnärsfärger gjordes undantag. Miljöingenjör Fredrik Davidsson menar att konstnärer kan minska utsläppen genom att lämna in tvättvätskan som miljöfarligt avfall. Man uppskattar att tio procent av det kadmium som når reningsverket kommer från konstnärsfärger.

(Aftonbladet)Sprider kadmium.

ARTIKELN HANDLAR OM