Impotenta män gör ett sämre jobb

De grubblar på arbetstid

NYHETER

Varje dag sitter en halv miljon impotenta svenska män och grubblar bort en timme av sin arbetstid. De som har bra sex får däremot god arbetslust, jobbar effektivare och blir trevligare medarbetare.

- När det sexuella självförtroendet får sig en knäck påverkas förstås hela självbilden, säger Aftonbladets sexolog Linn Heed.

Bra sex ger framgång på jobbet visar en tysk undersökning.

Ett stort antal tyska män och kvinnor tillfrågades om hur mannens potens påverkade deras arbetskapacitet.

Det visade sig att de drabbade männen blev så störda i sin koncentration att de tappade 1,06 timmar per dag. Kvinnorna grubblade ännu mer - under 1,44 timmar per dag var de oförmögna att prestera på topp.

Kvinnorna oroliga

- Att kvinnorna grubblar ännu mer än männen är ganska typiskt. Först blir kvinnan orolig att det är henne det är fel på, att hon blivit mindre attraktiv och att det är därför mannen inte tänder på henne längre, säger Aftonbladets relationsexpert Linn Heed.

- Därefter tror hon att han är otrogen.

500000 drabbade

I Sverige räknar man med att en halv miljon män har potensproblem. Om man översätter den tyska undersökningen till svenska förhållanden skulle det alltså innebära ett bortfall på 530 000 arbetstimmar - varje dag.

Prata mer

- Tyvärr har den här undersökningen inte tagit hänsyn till vilket arbete man har. Jag anar att det är skillnad på om man är spärrvakt i tunnelbanan eller företagsledare som måste fatta beslut hela dagarna, säger Linn Heed.

Hennes råd till alla som har sexuella problem i sin relation är att börja kommunicera.

- Vare sig det handlar om manlig impotens eller kvinnlig lustlöshet är det ett gemensamt problem för paret och enda sättet att lösa det är att tala med varandra och eventuellt söka hjälp tillsammans.

Ingrid Carlqvist