Svensk skola – en krigszon

NYHETER

Svenska skolan är rena krigszonen.

En ny larmrapport där 1 200 lärare intervjuats visar att bråken är fler – och värre – än någonsin.

Foto: DAN NORRÅ
MORD I GYMNASIET En 16-årig pojke sköts ihjäl på en toalett på Bromma gymnasium. En 19-årig man döms till nio år för mordet.

Nyligen vandaliserades Hjulstaskolan av 30 ungdomar beväpnade med batonger, kedjor och järnrör. Lärarna försökte förgäves blockerade porten.

Glasrutor och inredning slogs sönder och fyra elever skadades.

Det är bara ett av många exempel på det accelererande våldet i skolan under de senaste åren.

Larmrapport

Nu slår lärarförbundets högsta representanter larm. Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet och Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund kräver i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag en skärpning av skollagen.

Kravet grundas på resultaten av en ny undersökning bland 1 200 lärare på grund- och gymnasieskolor. Nästan var femte lärare, 17 procent, uppger att de tvingas ägna betydande tid åt att skapa trygghet och studiero under varje lektion.

Akuta konflikter

Sex av tio lärare säger också att de inte vet hur de får agera mot stökiga elever.

”På mer än var tredje svensk skola måste lärarna gå in och lösa akuta svårare konflikter under lektionstid eller på rasterna minst en gång per vecka”, skriver Preisz och Fjelkner.

”Nolltolerans”

”Vi vill mynta begreppet nolltolerans inom skolan – ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan och ingen lärare ska behöva känna sig osäker inför sin arbetsdag”, skriver Preisz och Fjelkner i rapporten.

Lärarna vittnar om hot och våld

Höggs i ansiktet med kniv

Mira Micic