Säpo misstänker att gästforskare spionerar

– De stjäl opublicerad forskning, på uppdrag av kinesiska staten

NYHETER

Säpo tror att kinesiska gästforskare spionerar vid svenska universitet.

De misstänks försöka stjäla forskningsresultat som inte har publicerats eller patenterats, uppger källor till Ekoredaktionen.

– Gästforskare har ett uppdrag som ligger vid sidan av deras egentliga gästforskningsuppdrag, att komma över information som är begärlig för hemlandet, säger Nils Kärrlander, polisöverintendent på Säpo, till Ekot.

Misstankarna om företagsspionage gäller Karolinska institutet. Säpos utredning inleddes i höstas, men ännu har ingen formell förundersökning påbörjats.

Utsätts för påtryckningar

Karolinska institutet är ett av Europas största universitet inom medicin och ligger långt fram vad gäller forskning.

Säpo misstänker att det är den kinesiska staten som ligger bakom spionaget. Liknande händelser har skett tidigare, på andra universitet och med andra länders gästforskare.

– Det finns ju också länder som inte drar sig för att utsätta gästforskare för påtryckningar när de kanske inte alls har kommit hit i ambitionen att göra något annat än sitt egentliga forskningsuppdrag, säger Nils Kärrlander till Ekot.

”Paranoia”

Karolinska institutet har informerats av Säpo, men många ställer sig frågande till misstankarna.

– Jag uppfattar det som paranoia, säger Bertil Fredholm, tidigare chef för institutionen för fysiologi och farmakologi.

Anders Thoresson