Allvarlig läcka vid Sellafield

Tusentals liter radioaktiv vätska läckte ut – Norden fick inget veta

NYHETER

Ett stort radioaktivt gasutsläpp vid den omstridda Sellafield-anläggningen i västra England har väckt oro i Norden.

Utsläppet inträffade i april men svenska myndigheter har varit ovetande.

Foto: ODD ANDERSEN/AFP
De nordiska myndigheterna fick ingen information om den senaste läckan vid Sellafield-anläggningen.

I Norge riktar miljöminister Knut Arild Hareide skarp kritik mot Storbritannien för att man ingenting fick veta.

I Sverige var läckaget okänt av svenska myndigheter på måndagen. Erik Höglund, beredskapsansvarig på Statens strålskyddsinstitut, sade på TT:s fråga att brittiska myndigheter inte informerat om läckan men att det i enlighet med internationella överenskommelser endast sker om utsläppet är ”gränsöverskridande”.

SSI har nu tagit kontakt med sin norska motsvarighet för fortlöpande information.

Statens kärnkraftinspektion SKI fick inte heller reda på läckaget förrän under måndagen.

20 ton gas

Den brittiska tidningen The Guardian skriver att myndigheterna tvingats stänga upparbetningsanläggningen Thorp, en del av Sellafield, sedan 20 ton mycket giftig och radioaktiv gasblandning av uran och plutonium läckt ut efter ett rörbrott. Gasen har trängt in i en jättelik stålcontainer som nu är så radioaktiv att man inte kan ta sig in.

Att täta läckaget och laga rörsystemet kan bli en komplicerad operation som kan pågå i flera månader. Anläggningen kan behöva bygga specialrobotar för saneringen, skriver The Guardian.

Tidningen uppger att läckaget upptäcktes 18-19 april.

Enligt tidningen utgör utsläppet ingen fara för allmänheten annat än i ekonomiskt hänseende. Inkomsterna från Thorp ska betala sanering av uttjänta kärnkraftverk. Sellafield förlorar motsvarande 13,5 miljoner kronor om dagen så länge anläggningen håller stängt, och den smällen får skattebetalarna ta, heter det.

Norsk oro

I Norge reagerade politiker ur olika läger kraftigt på nyheten om läckaget, rapporterar NTB. Liberala Venstre kräver att Sellafield stängs medan Arbeiderpartiets vill att norska regeringen agerar.

– Jag är mycket kritisk mot att Norge inte varnades, säger miljöminister Hareide som nu vill undersöka om varningsreglerna ska skärpas.

– Utsläppet visar på kärnkraftens många olösta problem. Satsning på kärnkraftverk kan inte bli en strategi för att lösa klimatproblemen, säger Hareide.

Norge har länge krävt att anläggningen i Sellafield begränsar sina utsläpp. För ett år sedan beslöt de brittiska myndigheterna efter nordiska och irländska påtryckningar att permanent stoppa utsläppen av det radioaktiva ämnet teknetium-99 från Sellafield. Ämnet transporterades av vindar och strömmar till bland annat den norska och svenska kusten.

Jan Winter/TT